HOŞGELDİNİZ!

 

İstanbul Teknik Üniversitesinde Kimya Mühendisliği eğitimi 1958 yılında Maçka Teknik Okulu Kimya Bölümünde 4 yıllık lisans programı şeklinde başlamıştır. Daha sonra 1963 yılında Kimya Fakültesi kurulmuş ve 1963-1969 yılları arasında Kimya Mühendisliğinde 5 yıllık Lisans eğitimi uygulanmış ve mezunlar doğrudan Yüksek Mühendis diploması almışlardır. Bu dönem içerisinde ayrıca bir de doktora programı yürütülmüştür. 1969 yılında bu sistem değiştirilmiş, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisanstan oluşan ikili sisteme geçilmiştir. Doktora eğitimi ise aynı şekilde devam etmiştir. YÖK yasasının yürürlüğe girdiği 1982 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde, Kimya Fakültesinin işlevine son verilerek, Kimya-Metalurji Fakültesi çatısı altında Kimya Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bu tarihten sonra da Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı aynı şekilde yürütülmeye devam etmiş ve günümüze kadar 600’ün üzerinde mezun vermiştir.

 
Kimya  Mühendisliği   Programının  amacı, toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklere sahip uzman mühendisler,akademisyenler ve bilim insanı yetiştirmektir. Bu amaç, öğrencilere sunulan bilimsel ortam, ileri düzeydeki dersler ve tez çalışmaları  aracılığıyla gerçekleşirilmektedir.  
İTÜ Kimya  Mühendisliği Programı 24 Profesör, 6 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 19 Araştırma Görevlisi, 3 teknik ve 2 idari personelden oluşan kadro ile yürütülmektedir. 
 

Program Yürütme Kurulu

 

Prof. Dr. Yüksel GÜVENİLİR (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Dursun Ali ŞAŞMAZ (Program Koordinatörü)

Prof. Dr. Nuran DEVECİ AKSOY

Prof. Dr. Güldem ÜSTÜN

Doç. Dr. Moiz ELNEKAVE

Doç. Dr. Ahmet SİRKECİOĞLU