Doktora Mezunları


Yıl


Tez Konusu


Danışman


Aslıhan ŞAPAŞ 2010
Investigation of rheological implications of the
crustal reflectivity in the Sea of Marmara
Prof.Dr. Aysun GÜNEY
Seda YOLSAL 2008

Girit-Kıbrıs yayları ve Ölü Deniz Fay zonu
çevresinde oluşan depremlerin kaynak
mekanizması parametreleri, kayma dağılımları
ve tarihsel tsunami simülasyonları

Prof.Dr. Tuncay TAYMAZ
Onur TAN 2004

Kafkasya, Doğu Anadolu ve Kuzeybatı İran
depremlerinin kaynak mekanizması özellikleri
ve yırtılma süreçleri

Prof.Dr. Tuncay TAYMAZ
Neslihan OCAKOĞLU 2004 İzmir Körfezi ve Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası
açıkları aktif tektoniğinin sismik yansıma
verileri ile incelenmesi
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Caner İMREN 2003 Marmara Denizi faal tektonizmasının sismik
yansıma ve derinlik verileri ile incelenmesi
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Prof.Dr. A.M. Celal ŞENGÖR
Bülent KAYPAK 2002

Erzincan Havzası 3-D hız yapısının yerel
deprem tomografisi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Turgay İŞSEVEN 2001 Batı Anadolu'nun neotektonik rejiminin
paleomanyetik çalışmalarla incelenmesi
Prof.Dr. Muzaffer SANVER
Hülya KURT 2000

Gökova ve Saros körfezlerinin aktif
tektonizmalarının sismik yansıma verileri
ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Ayşe KAŞLILAR ÖZCAN 1999 Marmara Bölgesi'nde soğurulma yapısının
incelenmesi
Prof.Dr. Aysun GÜNEY
Mehmet ERGİN 1999 Kilikya Bölgesi'nin güncel sismisitesi ve
güncel tektoniği
Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Mehmet UTKU 1997 Sismik moment tensör ters çözümüyle
Türkiye depremlerin analizi
Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Semih ERGİNTAV 1993 Rastgele ortamlarda dalga yayılımının
modellenmesi
Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
H.Sadi KULELI 1992 Ege Bölgesinin sismik tomografi ile üç boyutlu
modellemesi
Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Gunduz A. HORASAN 1992 Batı Anadolu yer kabuğunun yapısı Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Mustafa SARIBUDAK 1987 Batı Pontidlerde Kretase ve Eosen ada yayı
volkanizmalarının paleomanyetik çalışması
Prof.Dr. Muzaffer SANVER
Ruhi SAATÇILAR 1986 Kanal dalgalarının doğrusal frekans
modülasyonlu uyumlanmış süzgeç ile bastırılması
Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Haluk EYİDOĞAN 1983 Bitlis-Zağros bindirme ve kıvrımlı kuşağının
sismotektonik özellikleri
Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
O. Metin İLKIŞIK 1980 Trakya'da yerkabuğunun manyetotelürik
yöntemle incelenmesi
Prof.Dr. Kazım ERGİN
Ülben EZEN 1979 İstanbul (İTÜ) deprem istasyonunda
kaydedilen sismik yüzey dalgalarında
girişim olaylarının incelenmesi
Prof.Dr. Kazım ERGİN
Özer KENAR 1977

Sismik P dalgalarının genlik
spektrumlarından yararlanarak
İstanbul ve civarında yerkabuğu yapısı

Prof.Dr. Kazım ERGİN
Nezihi CANITEZ 1962 Gravite anomalileri ve sismolojiye göre
Kuzey Anadolu’da arz kabuğunun yapısı
Prof.Dr. Kazım ERGİN

Y.Lisans Mezunları


Yıl


Tez Konusu


Danışman

Volkan Uğur KARAGÖL

2012

Tabaka gözenekliliği ve akışkan cinsinin
sismik yansıma genliklerinin açı ile
değişimine etkisi

Doç.Dr. Hülya KURT

Aslı ÖZMARAL

2012

Gemlik Körfezi holosen çökellerinde
sedimantolojik ve jeofizik araştırmalar
Yrd.Doç.Dr. Caner İMREN
Prof.Dr. M. Namık ÇAĞATAY

Utku HARMANKAYA

2012

Saçılmış yüzey dalgalarının sismik
interferometrisi ile saçıcı konumunun
belirlenmesi
Doç.Dr. Ayşe KAŞLILAR
Gül ÜNAL 2012 Rayleigh dalgasi H/V spektral orani ve
faz hizi dispersiyon verilerinin birlikte ters
cozumu ile S-dalgasi hiz profillerinin elde edilmesi
Prof.Dr. Argun KOCAOĞLU
Serdar DEMİREL 2012 Yüzeye yakın saçıcıların saçılmış yüzey
dalgaları ile görüntülenmesi
Doç.Dr. Ayşe KAŞLILAR
Berk YAKAR 2012 Manyetotellürik yöntemde sonlu farklar ile
iki boyutlu modelleme
Prof.Dr. İlyas ÇAĞLAR
Aylin KARAASLAN 2011 Dalga gradyometri yöntemi ile yüzey dalgalarının dispersiyon analizi Prof.Dr. Argun KOCAOĞLU
Mustafa Kemal KOŞMA 2011 Tilt ölçümleri ile yerkabuğu deformasyonlarının
izlenmesi
Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
G. Didem BEŞKARDEŞ
 
2011
 

Geçici elektromanyetik alan difüzyonunun
Du Fort-Frankel sonlu farklar yaklaşımı ile
iki-boyutlu modellenmesi

Prof.Dr. Gülçin ÖZÜRLAN
AĞAÇGÖZGÜ

 
Emre PERİNÇEK
2011
Tekirdağ Havzası yüksek çözünürlüklü sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması
Doç.Dr. Hülya KURT
Sinem YAVUZ
2011
Batı Karadeniz'de gaz hidrat anomalilerinin
AVO analizi ile incelenmesi
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Ali Tolga ŞEN
2010 Deprem mekanizma çözümleri ve gerilme
tensörü analizi ile Marmara bölgesinin
sismotektonik özelliklerinin incelenmesi

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Duygu TİMUR POYRAZ
2010

Marmara Denizi orta sırt üzerindeki sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması

Yrd.Doç.Dr. Caner İMREN
Yeşim ÇUBUK
2010 2005-2008 Bala-Sırapınar (Ankara) ve Çameli
(Denizli) depremlerinin kaynak mekanizması
parametreleri

Prof.Dr. Tuncay TAYMAZ
Burçak BAYDAR
2009

Soğurulma kestirimi ve İzmit Körfezi sismik
verisine uygulanması

Doç.Dr. Ayşe KAŞLILAR
Ali CANKURTARANLAR
2009
Marmara Denizi kuzey şelfi çok kanallı sismik
verilerinin işlenmesi ve tekrarlı yansımaların
bastırılması

Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Duygu KIYAN
2009
Geçici elektromanyetik ve doğru akım özdirenç
yöntem verilerinin OCCAM ters çözümü
ile değerlendirilmesi

Prof.Dr. Gülçin ÖZÜRLAN
AĞAÇGÖZGÜ

Karolin FIRTANA
2009
Uzamsal özilişki katsayılarının ters çözümü
ile S-dalgası hız profillerinin kestirimi

Prof.Dr. Argun KOCAOĞLU
Mine GÜRELİ
2008
Sismik yöntemlerle gaz hidratların aranması
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Zümer PABUÇCU
2008
Marmara bölgesi geniş bant mikro-deprem
kayıtlarından (TÜRDEP) kaynak parametrelerinin
incelenmesi

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Hande Eren TOK
2007
SKS splitting around Western Anatolia
Prof.Dr. Tuncay TAYMAZ
Serhat TOMUR
2007
İstanbul’da PS logu ile belirlenmiş karakteristik
zeminlerin deprem tepki spektrumlarının
incelenmesi

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Mine DOĞAN
2007
Çok alçak frekans elektromanyetik yöntem
(Very Low Frequency Electromagnetic Method,
VLF-EM) interaktif veri işleme ve değerlendirme
programı: VLFINTERP

Prof.Dr. Gülçin ÖZÜRLAN
AĞAÇGÖZGÜ
Emine Esra YÜCESOY
2006
İzmit körfezi çok kanallı sismik yansıma
verilerinin değerlendirilmesi

Doç.Dr. Hülya KURT
Volkan SEVİLGEN
2006
Deprem şiddet dağılımının internet sistemiyle saptanması
Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
 
Aydın YÜCESOY
2006
Uygulamalı sismik yöntemlerde atış-alıcı
dizilim tasarımları

Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Müge KORAY
2005
Çatalca-İstanbul Bölgesi'nde yeraltısuyu
araştırma ve hidrojeolojik yapısının
jeofizik yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. Gülçin ÖZÜRLAN
AĞAÇGÖZGÜ
Burak Acet TUNALI
2005
İkizdere-Ballıköy sahasının hidrotermal
potansiyelinin incelenmesi

Doç.Dr. Abdullah KARAMAN
 
Ayça Sultan ARDALI
2005
İstanbul-Tuzla bölgesinin yerelektrik
süreksizliklerinin elektrik ve elektromanyetik
yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. Gülçin ÖZÜRLAN
AĞAÇGÖZGÜ

Mehmet RECEP
2005
İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde tuzlu su
yayılımının jeofizik yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. Gülçin ÖZÜRLAN
AĞAÇGÖZGÜ
Adil TARANCIOĞLU
2004
Mudarlı-Gebze-Orhaneli sismik kırılma/geniş
açılı yansıma verilerinin sismik tomografi
yöntemiyle değerlendirilmesi

Prof.Dr. Argun KOCAOĞLU
 
Emre DAMCI
2004
Bartın-Amasra açıklarında deniz sismiği
verilerinin derinlik ortamında göç uygulamaları
ve bölge jeolojisi ile ilişkilendirilmesi

Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Doğa DÜŞÜNÜR
2004
Orta Marmara Havzası'nın aktif tektonik
yapısının deniz jeofiziği akustik yöntemleriyle araştırılması

Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Ümit AVŞAR
2004
Armutlu Yarımadası Eosen volkaniklerinin
paleomanyetizması

Doç.Dr.Turgay İŞSEVEN
Gamze KILIÇ
2003
Doğu Anadolu bölgesi depremlerinin sismik
moment ve gerilme tensör analizi

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Diğdem ACAREL
2003
Mühendislik sismolojisinde yüzey dalgası yöntemleri
Prof.Dr. Argun KOCAOĞLU
Aysun Nilay DİNÇ
2003
Afyon-Sultandağı bölgesi hız yapısının yerel
deprem tomografisi yöntemi ile belirlenmesi

Doç.Dr. Abdullah KARAMAN
Ahmet Emre BASMACI
2003
Armutlu yarımadası kuzeyi dip morfolojisi ve
multi beam sonar veri işlem teknikleri

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
M.Didem SAMUT
2003
Detection of reflection coefficient characteristics
with different antenna orientation by ground
penetrating radar

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Erşan TÜRKOĞLU
2003
Geçici elektromanyetik ve düşey elektrik sondaj
verilerinin ortak ters çözümü: Avcılar örneği

Prof.Dr. Gülçin ÖZÜRLAN
AĞAÇGÖZGÜ                                     

Volkan TUNCER
2003
İki boyutlu manyetotellürik modellemede TE ve
TM modlarının jeoelektrik yapılara ve sınırlarına
karşı duyarlılığı

Prof.Dr. İlyas ÇAĞLAR
Ahmet ÖKELER
2002
Kilikya bölgesi'nin güncel depremselliği ve gerilme analizi
Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
H.Ebru BOZDAĞ
2002
Yeşilyurt ve Avcılar'da deprem yer tepkisinin
çok kanallı mikrotremor kayıtlarının analizi ile
belirlenmesi

Prof.Dr. Argun KOCAOĞLU
Çağrı İMAMOĞLU
2002
Avcılar ve yakın çevresinde derin sediman
rezonansının incelenmesi

Prof.Dr. Aysun GÜNEY
Canan CALIŞKAN
2002
03 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 ve
22 Ocak 1997 depremlerinin kaynak
parametrelerinin çözümleri

Prof.Dr. Tuncay TAYMAZ
Atakan AŞÇI
2002
Deprem kökenli taban akımı değişimlerinin
incelenmesi

Doç.Dr. Abdullah KARAMAN

Seda YOLSAL
2001
23 Şubat 1995 ve 09-10 Ekim 1996 Kıbrıs
depremlerinin kaynak mekanizması çözümleri

Prof.Dr. Tuncay TAYMAZ
 
Aslıhan ŞAPAŞ
2001
17 Ağustos 1999 İzmit depreminden sonra
Avcılar açıklarında gelişmiş olabililecek
deniz içi heyelanı olasılığının araştırılması

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Suna CETIN
1998

Marmara Denizi sismik yansıma verilerinin
değerlendirilmesi (Profil M97-014)

Prof.Dr. Aysun GÜNEY
Onur TAN
1998
16.07.1963 ve 28.07.1976 Kafkasya
depremlerinin fay düzlemi çözümleri

Prof.Dr. Tuncay TAYMAZ
Ebru BAYINDIR
1997
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece-Silivri
arasında kalan bölgenin açıklarında toplanmış
sığ sismik verilerin yorumlanması

Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Caner İMREN
1997
Deniz sismiğinde kaynak dalgacığının
biçimlendirilmesi

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Neslihan OCAKOĞLU
1997
AVO analizi ile deniz tabanının modellenmesi
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Bülent KAYPAK
1996
13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları
kaynak parametreleri

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Yıldız TEKECİ
1996

Analog sığ deniz sismiği verilerinin
sayısallaştırılması ve su tabanı tekrarlı
yansımalarının bastırılması

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Sinan ÜST
1996
Sıfır ofset, tek kanal,sığ deniz sismiğinde geriye
doğru saçılmış kırılmaların yorumlanması

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Turgay İŞSEVEN
1995
Kuzeybatı Anadolu'nun tektoniği ve
paleomanyetik sonuçlar

Prof.Dr. Muzaffer SANVER
Orhan Dede POLAT
1995
Bursa ve çevresindeki küçük depremlerin
ivme kayıtlarının incelenmesi

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Hülya KURT
1994
Yedikule-Büyükçekmece (İstanbul) sığ deniz
sismiği verilerinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Hıdır AYGUL
1994
Erzincan manyetotelürik verilerinin
değerlendirilmesi (Profil-A)

Prof.Dr. İlyas ÇAĞLAR
Recep BOZ
1993
Uygun vibro sinyali kullanarak zayıf yansımaların
güçlendirilmesi

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
T.Khosrow SHABESTARI
1993
Tabakalı soğurucu ortamlarda moment-tensor
kaynağı için yapay sismogramlar

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Alireza BARGHI
1993
Sıfır açılımlı tek kanal deniz sismiği verilerinin
modellenmesi

Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
E.Dilek GÜRLER
1993
13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları'nın
kaynak zaman fonksiyonları

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Ahmet YOĞURTÇUOĞLU
1991
Yer içinin modellenmesi amacıyla sismik kırılma
verilerinin ters çözümü

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Meliha YAZICI
1991
Depremsellik ve deprem tehlikesinin incelenmesi
için interaktif bir algoritma geliştirilmesi

Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN
Ayşe KAŞLILAR
1991
Asimptotik ışın teorisi ile yapay sismogram
oluşturulması
Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Turhan ÇAKIR
1990
Soğurulmanın dalga biçimi üzerindeki etkisi
Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Mehmet ERGİN
1990
Kuzey Batı Anadolu cisim dalgalarının
spektral özellikleri

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
A.Oğuz KOÇ
1990
Soğurmanın çıkış sinyali üzerine etkisi
Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Kadir ERTÜRK
1990
Sismik yorumlamada ince tabaka problemi Prof.Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Zuhal TAŞKANAL UTKU
1989
Kuzey Anadolu Fay zonu episantır saçılmaları
ve nedenleri

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ

Akif ERCENİK
1988

Doğu Toroslar havadan manyetik verilerinin
incelenmesi filtrelenmesi ve Gökdere
anomalisinin yorumlanması

Prof.Dr. Muzaffer SANVER
A.Özcan İPEK
1988
Manyetotelürik'te düz ve ters çözüm
Prof.Dr. O.Metin İLKIŞIK
G. Haider SHAMSEE
1988
Doğu Akdeniz Bölgesinin gravite ve
manyetik incelenmesi

Prof.Dr. Kazım ERGİN
Semih ERGİNTAV
1988
Wigner dağılımı yardımı ile yüzey dalgası analizi
Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
 
M.Burç ORAL
1987
Some remarks on gravity anomalies of W Turkey
and its implications on the crustal structure

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Haluk BENGİSU
1984
Sürekli evre kestirimi ve homomorfik yöntemle
dalgacık kestiriminin irdelenmesi

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Aysun BOZTEPE
1984
Yansıtılabilirlik yöntemi ile yapay
sismogramların oluşturulması

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Gündüz A. HORASAN
1984
Spektral analiz yöntemleri ile kaynak
parametrelerinin saptanması

Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
Nüzhet DALFES 1977 Emet Deprem Fırtınası Prof.Dr. Nezihi CANITEZ